نیازسنجی آموزشی در بخش فندرسک شهرستان رامیان برگزار می شود


جلسه نیازسنجی آموزشی بخش فندرسک شهرستان رامیان با حضور دهیاران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان، حسن مظاهری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان از اجرای نیازسنجی آموزشی در بخش فندرسک با هدف اجرای دوره های آموزشی مطابق با نیاز بازار کار، خبر داد.
وی در ادامه گفت: امید است که بتوانیم با اجرای دوره های آموزشی در روستاها با توجه به امکانات موجود در مرکز، در جهت توانمندسازی روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار گامی موثر برداریم.
 
تعداد بازدید کل :‌437
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-