جلسه هم اندیشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان رامیان برگزار شد


جلسه هم اندیشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان رامیان با حضور موسسان آموزشگاه ها در آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای مبین پرداز شهرستان رامیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان ،جلسه هم اندیشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان با هدف برنامه ریزی برای جذب کارآموز ، اجرای طرح اوقات فراغت جوانان و تشریح آئین نامه و دستورالعمل جدید نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با رویکرد توسعه کمی و کیفی برگزار شد.
دادفر رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان رامیان گفت: با توجه به فعالیت مستمر کمیته پژوهش مرکز، مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خواست تا طرح ها و ایده های خود را به کمیته شهرستانی مرکز ارسال نمایند .
 
تعداد بازدید کل :‌460
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-