کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان، کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور کارشناس شبکه بهداشت و درمان، کارکنان، مربیان و کارآموزان مرکز با هدف آشنایی با انواع مواد مخدر و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جوانان برگزار گردید.
جباری کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامیان دراین جلسه از مضرات اعتیاد در جامعه و خانواده و راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جوانان سخنانی را بیان نمودند .
در ادامه مظاهری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان خواستار اجرای کارگاه آموزشی بصورت فصلی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان برای این مرکز شد.
 
تعداد بازدید کل :‌379
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-