کمیته مدیریت سبز مرکز با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی برگزار شد


جلسه کمیته مدیریت سبز با هدف مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی با حضور رئیس ، کارکنان و مربیان مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان، مظاهری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان دراین جلسه بیان کرد: به صورت دوره ای میزان مصرف انرژی از قبیل آب ، برق بررسی و گزارش گردد.
وی در ادامه گفت: به منظور مصرف بهینه انرژی دوره آموزشی مدیریت سبز برای کارآموزان مرکز توسط مربی کارگاه تاسیسات برگزار خواهد شد.
 
تعداد بازدید کل :‌387
دوشنبه 5 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/09 هجری قمری
مصادف با 2020/10/26 میلادی

: مناسبت امروز
-