عملکرد 9 ماهه آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای رامیان


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان مظاهری رئیس مرکز از عملکرد این مجموعه در 9 ماهه سال 1396 خبر داد .

بنابراین گزارش مظاهری گفت : عملکرد این مرکز در 9 ماهه سالجاری در کلیه حوزه های آموزشی اعم از کارگاههای مرکز ثابت، سیار شهری، روستا، پادگان و ..... در بخش دولتی و خصوصی معادل 118 هزار و 168 نفر ساعت آموزش که جمعاً 807 نفر دوره می باشد اجرا گردید.

وی افزود: آموزش اجرا شده در مرکز در قالب 60 دوره و 34 حرفه بوده است که تعداد 439 نفر مرد و 368 نفر زن می باشد و به ترتیب 54 و 46 درصد آموزش دیدگان را تشکیل می دهند.

مظاهری بیان داشت: بیشترین عملکرد مرکز در خوشه صنعت با 28 دوره که 58371 نفرساعت و 396 نفردوره می باشد و در خوشه کشاورزی با 11 دوره آموزش و 200 نفر دوره ( 21966 نفرساعت) و در خوشه خدمات 21 دوره آموزش و 211 نفر دوره ( 37892 نفر ساعت) بوده است.

 
تعداد بازدید کل :‌539
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-