بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان؛ توسط رئیس شهرک های صنعتی رامیان و آزادشهر و رئیس اداره توسعه تعاون شهرستان رامیان


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان، زنگانه رییس شهرکهای صنعتی رامیان و ازادشهر به همراه سمیعی ریاست توسعه تعاون به اتفاق هیت همراه از مرکز اموزش فنی و حرفه ای رامیان بازدید کردند. بنابراین گزارش، در این بازدید زنگانه با اشاره به تاثیرگذاری آموزش بر افزایش کیفی و کمی خدمات و تولیدات پتانسیل های موجود، آموزش های فنی و حرفه ای را برای ارتقا پرسنل شهرکهای صنعتی مفید و ارزنده عنوان کرد و خواستار تعامل بیشتر این مرکز با شهرکهای صنعتی همجوار شد.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد در طرح کارورزی واحدهای صنعتی رامیان به کارگیری شوند و افراد متقاضی معرفی گردند.

تعداد بازدید کل :‌501
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-