بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان، سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان بازدید بعمل آورد.

بنابراین گزارش، سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان در این بازدید بیان کرد: عزم رسیدن به شغل و کسب روزی حلال، توانمند شدن افراد و نیز حمایت دستگاههای مربوطه همگی زمانیکه در کنار هم قرار بگیرند میتواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد و کارآموزان جویای کار باید این نکته را مدنظر قراردهند که توانمندی برای ورود به شغل از اولویت های آن به شمار می آید.

تعداد بازدید کل :‌591
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-