بازديد معاونت اداری و پشتیبانی اداره كل از مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان رامیانمعاونت اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان به منظور بررسی وضعیت آموزشی و اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان از این مرکز بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان ، مهدی رحمدل ، معاونت اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان به همراه آقای حسینعلی حکم آبادی کارشناس آموزش اداره کل  از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان بازدید نمودند .
در این بازدید که همراه با جلسه پرسش و پاسخ کارکنان و مربیان نیز همراه بود غلام زاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان به ارائه گزارشی از حجم اقدامات صورت پذیرفته و برنامه های آتی مرکز پرداخت .
رحمدل پس از بازدید از کارگاههای آموزشی و مشاهده فعالیتهای مرکز از زحمات کارکنان و مربیان مرکز در پشتیبانی و مهارت آموزی به جوانان تقدیر کرد .
تعداد بازدید کل :‌593
دوشنبه 5 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/09 هجری قمری
مصادف با 2020/10/26 میلادی

: مناسبت امروز
-