برگزاری دوره اصول راه اندازی کسب و کارهای کوچک SME برای بهبود یافتگان کمپهای بهزیستی


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان ، دوره آموزشی اصول راه اندازی کسب و کارهای کوچک SME ، به بهبود یافتگان کمپ های ترک اعتیاد شهرستان رامیان با هدف آشنایی این افراد با دوره های مهارتی و کسب مهارت توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برگزار گردید.

سیداحمدغلام زاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان با اعلام این خبر، گفت : کسب مهارت و اشتغال افراد از عوامل موثر در دوری از بلای خانمان سوز اعتیاد بوده و عامل بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی گرایش جوانان به اعتیاد و بازگشت مجدد بهبود یافتگان به اعتیاد محسوب می شود.

در پایان این دوره ا تاییدیه حضور در دوره به شرکت کننده گان ارائه گردید.

 
تعداد بازدید کل :‌623
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-