حضور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان در نماز جمعه اهل سنت شهر تاتار علیا


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان، رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان پیش از نماز جمعه اهل سنت شهر تاتار علیا ضمن معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان به معرفی شاخه های آموزشی پرداخت .

بنابراین گزارش، سید احمد غلام زاده رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رامیان بیان کرد: آموزشهای بازارمحور به عنوان یک الگوی کامل آموزشی می توانند استفاده شوند و از همه مردم دعوت میکنم برای مشارکت در این الگوی آموزشی شرکت کنند.

در پایان غلام زاده از آمادگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در آموزش نیروی کار با رعایت استاندارد های آموزشی اشاره و از سرمایه گذاران در بخش های تولیدی و خدماتی ، عموم مردم و به خصوص جوانان برای بازدید از مرکز و مشاوره با کارشناسان مرکز جهت هدایت شغلی و آموزشی دعوت کردند. 
تعداد بازدید کل :‌567
دوشنبه 5 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/09 هجری قمری
مصادف با 2020/10/26 میلادی

: مناسبت امروز
-