حضور مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامیان در نمایشگاه کار و اشتغال


مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان در نمایشگاه کار و اشتغال که توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان رامیان برگزار شد، با پتانسیل و امکانات کارگاه ها و آموزشگاهای آزاد خود شرکت نمود.   

غلامزاده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان با اعلام این خبر، گفت: آموزشگاههای آزاد فنی حرفه ای در رشته های صنایع دستی، رایانه و کارآفرینان مهارت آموخته دراین نمایشگاه شرکت نمودند. 

شایان ذکر است با توجه به جلسه برگزار شده در اداره آموزش و پرورش شهرستان ، مقرر گردید  همکاران آموزش و مشاوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامیان با حضور در دبیرستان ها و مدارس در ارتباط با رشته های قابل ارائه در مرکز و آموزشگاهای آزاد برای دانش آموزان اطلاع رسانی نمایند.

تعداد بازدید کل :‌1194
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-