باحضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای در جلسه شورای شهر رامیان بر گسترش آموزش های مهارتی تأکید شد.‏


بمنظور ارائه گزارشی از فعالیت های آموزش فنی وحرفه ای و نیز تأکید بر گسترش آموزش های مهارتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان در جلسه شورای شهر شهرستان رامیان حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان، در این جلسه که با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای شهر برگزار شد، ابوالفضل تیرانداز مدیر کل بر لزوم گسترش آموزش های فنی وحرفه ای در سطح شهرستان رامیان تأکید کرد و گفت: با توجه به پتانسیل موجود در شهرستان رامیان و قابلیت های توریستی و گردشگری آن، فرصت خوبی است تا با حمایت از آموزش های مربوط به آن از ظرفیت موجود استفاده خوبی شود.

طاهری امام جمعه شهرستان نیز در این جلسه بر اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای تأکید کرد و گفت: مطمئنا نتیجه گسترش آموزش های مهارتی می تواند در درصد رسیدن به اشتغال تأثیر مثبتی داشته باشد.

صادقلو فرماندار رامیان هم با اشاره به فعالیت های خوب صورت گرفته توسط آموزش فنی وحرفه ای در راستای اشتغال گفت: آموزش های مهارتی در توانمند کردن افراد نقش اصلی را ایفا نموده و باید تلاش شود تا حمایت های مناسبی با هدف گسترش این آموزش ها صورت گیرد و با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان هم گسترش آموزش های هتلداری و توسعه صنعت توریست می تواند در رونق اقتصادی شهرستان و استان تأثیر بسزایی داشته باشد.

همچنین فرماندار، شورای شهر و امام جمعه شهرستان به اتفاق بر استقرار مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای در شهر رامیان و توسعه ارائه خدمات آموزش های مهارتی، با همکاری مسئولین شهری تأکید داشتند.

تعداد بازدید کل :‌1382
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-