برگزاری جلسه نیاز سنجی آموزش روستایی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای رامیان


بمنظور توسعه آموزش های مهارتی در سطح روستاها، جلسه نیاز سنجی آموزش روستایی شهرستان رامیان با حضور کارشناسان ادارات عضو، کارشناسان آموزش روستایی اداره کل و رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای رامیان، در محل مرکز برگزار شد.

غلام زاده رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای رامیان در این جلسه ضمن تشریح کامل طرح نیاز سنجی آموزش روستایی و اهمیت آن، به بیان مراحل طی شده این طرح و نیز دقت نظر کارشناسان در ارائه اطلاعات امری لازم و ضروری دانست.

دراین جلسه ضمن بررسی اطلاعات بدست آمده از دهیاران و تبادل نظر با کارشناسان ادارات در خصوص دوره های آموزشی درخواست شده دهیاران، کارشناسان ادارات نظرات و پیشنهادات خود را در این ضمینه ارائه نمودند.

تعداد بازدید کل :‌487
شنبه 3 آبان سال 1399
مصادف با 1442/03/07 هجری قمری
مصادف با 2020/10/24 میلادی

: مناسبت امروز
-